Skip to main content

Link

UX Richtlijnen

Links helpen je gebruiker te navigeren door je app of pagina.

Met de link maak je navigatie mogelijk naar een gerelateerde pagina.

Activeren met touch

Veel gebruikers activeren de link door te klikken op een touch screen. Deze gebruikers zien niet de hover state van een link, dus een link moet ook duidelijk herkenbaar zijn zonder ooit het design van de hover state te zien.

Activeren met toetsenbord

Sommige gebruikers gebruiken het toetsenbord om telkens met één druk op de knop naar de volgende link te gaan. De focus-visible variant moet daarom opvallend zijn, zodat je weet welke link je kunt activeren met Enter. Links moet je kunnen activeren met Enter, maar niet met Space.

Activeren met een muis

Gebuikers met een muis kunnen de hover state zien wanneer de muisaanwezer over de link heen beweegt. Links met een title attribuut kunnen dan een tooltip tonen die in de weg zit (gebruik daarom geen title attribuut).

Gebruikers die zowel toetsenbord als muis gebruiken moeten kunnen onderscheiden welke link focus heeft, en welke de hover state heeft.

Activeren met een screen reader

Sommige gebruikers gebruiken een lijst van alle links op een pagina, en kiezen een link uit op basis van de link-tekst. Deze gebruikers bekijken niet de hele pagina, en zien niet altijd de link in de context van de omliggende tekst. Daarom is het belangrijk dat de link-tekst op zichzelf duidelijk maakt welke pagina je opent. Om de juiste link te kunnen kiezen, is het ook belangrijk dat niet dezelfde link-tekst wordt gebruikt voor verschillende links. Gebruik dus niet "Lees meer" als link-tekst, die tekst is meestal niet uniek op een pagina en is onduidelijk zonder context.

Terug met de Back button

Na het activeren van een link, moet een gebruiker weer terug kunnen naar de vorige pagina. Gebruikers doen dat met bijvoorbeeld de back button van de browser, of met een swipe gesture op een touch screen.

Als je gewoon <a href="..."> in HTML gebruikt dan werkt de back button zoals het hoort. Met extra code kun je de back button onbedoeld kapot maken. Als je het target attribuut gebruikt, dan werkt de back button niet (bijvoorbeeld: target="_blank").

Als je een single page app maakt moet je goed testen dat de back button nog goed werkt. Wanneer je de click event van de link stopt met event.preventDefault() en met script een eigen navigatie maakt, dan moet je de History API gebruiken om een even goede ervaring te bieden als gewone links in HTML.

Je kunt links groeperen in de navigatie-regio van de pagina, zodat gebruikers snel vinden welke informatie er nog meer is. Je kunt links plaatsen in de lopende tekst. Je kunt overzichtelijke lijstjes met links plaatsen in de tekst. Je kunt links plaatsen naar dezelfde informatie in een ander formaat of in een andere taal. Je kunt van hele blokken een link maken, om die informatie in detail te openen.

Links worden vooral gebruikt om te navigeren en verschijnen dan ook in of direct na een zin.

Buttons worden gebruikt voor acties, zoals 'toevoegen', 'sluiten' of 'opslaan'.

Design

Links zijn het meest herkenbaar als je de tekst van de link onderstreept, want dat is gebruikelijk sinds het begin van het web. Gebruik een kleur met voldoende contrast voor de streep, zodat iedereen die de tekst kan zien ook de streep kan zien. De kleur van de streep kan minder contrast hebben als de streep dikker is.

Een streep die door de letters gaat maakt de tekst minder leesbaar. Gebruikers met dyslexie kunnen woorden beter herkennen als het woordbeeld niet wordt aangetast. Maak het woordbeeld van links rustiger met de volgende twee CSS properties. Je kunt met text-decoration-skip-ink in CSS de streep automatisch laten onderbreken, zodat je voorkomt dat woorden een beetje doorstreept worden. Met text-underline-offset kun je de afstand tussen de streep en de letters iets groter maken, zodat een onderbroken streep minder vaak nodig is.

Links die staan op een herkenbare plek zoals de hoofdnavigatie, zijn vaak al herkenbaar als link wanneer ze niet onderstreept zijn. Je kunt extra duidelijk maken dat het een link is door de tekst alsnog onderstrepen als hover of focus effect, zodat een gebruiker zeker weet dat de browser mogelijkheden heeft zoals "Openen deze link in een nieuwe tab" of "Deel deze link".

Heeft de link een icoon én tekst, onderstreep dan alleen de tekst.

Gebruik geen speciaal icoon bij links naar een externe website. Door onderzoek naar externe links van GOV.UK weten we dat gebruikers hier weinig voordeel van hebben.

hover en focus

Wanneer een gebruiker met de muis over een link gaat (hover), of met het toetsenbord een link selecteert (focus), dan is het belangrijk dat er geen onvoorspelbare wijzigingen in de layout zijn.

Gebruik voor hover en focus geen effecten waardoor de tekst van de link over meer regels wordt verdeeld, of waardoor de tekst na de link verschuift. Gebruik daarom geen andere font-size of font-weight als effect.

Gebruik voor hover en focus geen effect waardoor de positie van de link verschuift, waardoor het moeilijk wordt de link aan te klikken.

Contrast met elke achtergrondkleur

Links kunnen staan in componenten die een speciale achtergrondkleur hebben, zoals componenten met een signaalkleur als achtergrond. De linkkleur moet voldoende contrast hebben met die achtergrondkleuren. Controleer alle mogelijke varianten, want misschien moet je in die situaties een bijpassende link-kleur kiezen.

Content

Links moeten duidelijk zijn: gebruikers begrijpen dat je de link gebruikt om naar een andere pagina te gaan, en het is voorspelbaar naar welke pagina je toe gaat.

Gebruikers met ondersteunende technologie, zoals een schermlezer of braillebalk, horen/voelen vaak als eerste alle links in de content om hen te helpen snel te kunnen navigeren door de content. Er kan ook behoefte zijn om de de content vergroot te willen bekijken, zodat de gebruikers alleen de linktekst en een paar woorden eromheen tegelijkertijd kan zien.

Maak geen links met een onduidelijke tekst, zoals "hier" of "lees meer".

Links moeten nooit een hele zin in beslag nemen, maar alleen de tekst die beschrijft waar de gebruikers naar toe gaan als ze op de link klikken.

Do's

 • Plaats links aan het einde van een zin als dat mogelijk is.
 • Maak duidelijk waar de link je naar toe brengt.
 • Gebruik het meest relevante woord van de link aan het begin van de link tekst. Bezoekers lezen niet verder dan de eerste twee woorden van een link.
 • Zorg dat de link ook begrijpelijk is zonder dat je de zinnen er omheen gelezen hebt.

Don'ts

 • Gebruik geen buttons waar je een link kan gebruiken.
 • Gebruik geen vage of te algemene termen voor de link tekst. Help de gebruiker met voorspellen waar hij naar toe gaat.
 • Open interne links niet in een nieuwe tab. Hiermee schakel je één navigatiemanier uit om terug te gaan naar eerdere pagina's, de terug knop van de brower.

States

We beschrijven de volgende states van een link:

 • normal: geen van de onderstaande states is van toepassing op de link. Deze state is gewoon de utrecht-link class in de code, maar we beschrijven hem hier om aan te geven dat de link 'normaal' is zonder een andere state.
 • active: de gebruiker activeert de link op dit moment. Bijvoorbeeld door er op te klikken. De active state duurt maar heel kort.
 • hover: de gebruiker heeft de aanwijzer boven de link. Bijvoorbeeld door met de muiscursor er over te 'zweven'.
 • focus: de link heeft de focus doordat er op geklikt of getapt is. Denk ook aan voice of eye-tracking.
 • focus-visible: de link heeft de focus door de 'tab' knop van het keyboard.
 • visited: de link is eerder gebruikt door de gebruiker.
 • busy: de button is geactiveerd en de actie wordt nu nog uitgevoerd.

Voor de component naam hebben we voor "link" gekozen, en niet voor "a" zoals de <a> in HTML. Buiten de context van HTML-code (bijvoorbeeld in Figma) is aniet duidelijk genoeg, en we verwachten niet dat er grote verwarring ontstaat met het <link> element van HTML.

HTML

 • Gebruik het <a> element om links aan te maken.
 • Gebuik niet het title attribuut. Sommige browsers gebruiken een tooltip om de tekst uit het title attribuut te tonen, die tooltip kan over de tekst heenstaan waardoor het niet leesbaar is.
 • Gebruik nooit een <button> of een ander element met een click event om zelf een link na te maken.
 • Gebruik aria-current="page" wanneer de link verwijst naar de huidige pagina. Voor consistente navigatie (WCAG eis 3.2.3) is het beter om links in de navigatie te laten staan dan om geen <a> te gebruiken voor de huidige pagina.
 • Vermijd het gebruik van href="#". Dit brengt de focus naar het begin van de pagina en dat is nooit wensbaar.
 • Gebruik nooit tabindex="0" bij het <a> element. Links kunnen al standaard focus ontvangen.
 • Vermijd onnodig gebruik van tabindex="-1", er zijn weinig situaties waar het nodig is.
 • Gebruik aria-label en niet title voor het volledige label van de link. Soms is de inhoud van het a element niet een goed label, bijvoorbeeld wanneer er een icoon in staat of het zichtbare label een algemene tekst is zoals "Lees meer". Zie ook WCAG Technique ARIA8

tabindex="-1"

Gebruik tabindex="-1" in zeldzame gevallen dat het gebruiksvriendelijker is om een link weg te halen uit tabvolgorde. Toetsenbordgebruikers moeten toegang hebben tot dezelfde links als gebruikers van een muis.

Als het nodig is twee identieke links kort na elkaar te plaatsen, dan is het onnodig en onhandig dat dezelfde link twee keer na elkaar focus krijgt. In dat geval is het beter om één van de links uit de tabvolgorde te verwijderen.

Bijvoorbeeld:

<article>
 <h2 id="heading-puppy-geboren"><a href="/nieuws/monster-puppy">Puppy met zes poten</a></h2>
 <p>
  In de gemeente Monster is een puppy geboren met zes poten.
  <a href="/nieuws/monster-puppy" tabindex="-1" aria-labelledby="heading-puppy-geboren">Lees verder...</a>
 </p>
</article>

Privacy

Als de visited een ander visueel ontwerp heeft dan een normale link, dan kunnen anderen zien welke pagina's zijn bekeken. Gebruik daarom liever geen visited design tokens voor websites waar de privacy van de gebruiker in gevaar komt.

Als je een linkt maakt naar een externe website, dan kan die website zien op welke pagina de bezoeker op dat moment was. Dit is slecht voor de privacy, gebruik daarom altijd gebruik van de "externe link" code om deze informatie af te schermen.

Hoe het niet moet

Geen zichtbaar verschil tussen hover en focus state

Als toetsenbordgebruiker is het belangrijk dat je weet welke link je activeert als je op Enter drukt. Als de hover-variant van de link (bijna) hetzelfde is als de focus-variant, dan weet je niet zeker welke link je zult activeren.

Niet goed: "contact" linkt eerst naar de contact-pagina, verder op linkt "contact" naar een telefoonnummer.

<nav>
 <a href="/contact/">contact</a>
</nav>
<!-- ...op een andere plek in dezelfde pagina -->
<p>Neem <a href="tel:555-1234">contact</a> op met de klantenservice, vandaag tot 6 uur bereikbaar.</p>

Beter:

<nav>
 <a href="/contact/">contact</a>
</nav>
<!-- ...op een andere plek in dezelfde pagina -->
<p><a href="tel:555-1234">Bel de klantenservice</a>, vandaag tot 6 uur bereikbaar.</p>

Verkeerde taal

Als je linkt naar een pagina waarvan de beschrijving in een andere taal is dan de context waarin de link staat, dan moet je de taal instellen op de link zelf (WCAG 3.1.2).

Niet:

<a href="/nl/">Nederlands</a>
<a href="/en/">English</a>
<a href="/fr/">François</a>

Wel:

<a href="/nl/">Nederlands</a>
<a href="/en/" lang="en">English</a>
<a href="/fr/" lang="fr">François</a>

Niet:

<p>
 In de presentatie
 <a href="https://www.slideshare.net/stubbornella/object-oriented-css"
  >Object Oriented CSS for high performance web applications and sites</a
 >
 vertelt Nicole Sullivan over een aanpak om CSS te schrijven.
</p>
<p>
 In de presentatie
 <a href="https://www.slideshare.net/stubbornella/object-oriented-css" lang="en"
  >Object Oriented CSS for high performance web applications and sites</a
 >
 vertelt Nicole Sullivan over een aanpak om CSS te schrijven.
</p>

Gebruik niet alleen een class name om duidelijk te maken dat de link verwijst naar de huidige pagina.

<a href="/">Home</a> › <a href="/nieuws/">Nieuws</a> ›
<a href="/nieuws/burgemeester" class="current">Nieuwe burgemeester</a>

Gebruik altijd aria-current om de informatie beschikbaar te maken aan de browser en tools:

<a href="/">Home</a> › <a href="/nieuws/">Nieuws</a> ›
<a href="/nieuws/burgemeester" class="current" aria-current="page">Nieuwe burgemeester</a>

Niet goed: een link naar de homepage plaatsen op de homepage zelf. Op andere pagina's is het natuurlijk wel handig om het logo een link te maken.

<header>
 <a href="/">
  <img class="utrecht-logo" src="/logo.svg" alt="Keuringsdienst van waarde" />
 </a>
</header>
<h1>Home</h1>

Wel goed: logo zonder link op de homepage.

<header>
 <img class="utrecht-logo" src="/logo.svg" alt="Keuringsdienst van waarde" />
</header>
<h1>Home</h1>

Niet goed: een link zonder href attribuut is niet focusable, waardoor je de link niet kan activeren.

<a onclick="navigate('/step-1')">Vorige</a>

Referenties

Relevante WCAG regels

Er is een aantal verschillende soorten links in het Design System te vinden:

 • Tekstlinks
 • Ankerlinks
 • Links met pijl
 • Linklijst
 • Top navigatie link
 • Side navigatie link
 • CTA Button
 • Top taak button
 • Heading als link
 • Telefoonnummer link
 • Accordion link
 • Link cards (wordt ingevuld als component gebouwd wordt)
Tekst linkLink met pijlAnkerlinksLinklijstTop navigatie linkSide bar navigatie linkCTA Button linkTop taak buttonHeadings that are linksTel nummer linkAccordion linkLink cards
:activeonderstreeptniet onderstreeptonderstreeptniet onderstreeptniet onderstreeptniet onderstreeptniet onderstreeptniet onderstreeptonderstreeptonderstreeptniet onderstreept
:hover kleurkleur veranderdkleur veranderdkleur veranderdkleur veranderdkleur lichterkleur veranderd
:hover achtergrondkleurachtergrond kleur lichterachtergrond kleur lichterachtergrond kleur lichterachtergrond kleur lichter
:hover onderstrepingdikkere onderstrepingdikke onderstrepingdikkere onderstrepingdikkere onderstrepingonderstreeptdikkere onderstrepingonderstreept
:hover grootteformaat 1.2 keer groterformaat 1.2 keer groter
:focus outlinedotted outlinedotted outlinedotted outlinedotted outlinedotted outlinedotted outlinedotted outlinedotted outlinedotted outlinedotted outlinedotted outline
:focus onderstrepingonderstreeptonderstreeptniet onderstreeptniet onderstreept

Design beslissingen

We maken de volgende design beslissingen over links:

 • Links zijn onderstreept om een gebruiker snel en duidelijk te laten zien dat het een link is.
 • Bij een hover krijgt een link in de tekst een dikkere onderstreping om duidelijk aan te geven dat de link onder de muisknop zit.
 • Bij een hover maken we het component groter als het component een border of een achtergrondkleur heeft zodat je visuele feedback hebt van je hover zonder dat je een onderstreping ziet. De accordion en de hoofdnavigatie zijn de uitzondering op deze regel, maar deze krijgen wel weer een onderstreping.
 • Bij een focus krijgt een component een gestippelde outline. Er is geen visuele feedback van de muis met een hover, dus op deze manier geven we aan dat dit component is geselecteerd.
 • De gestippelde outline van de focus bestaat uit zwarte en witte puntjes zodat er altijd genoeg contrast is en dus niet afhankelijk is van de achtergrond kleur.
 • We houden de visuele weergave van de focus state en de hover state strict van elkaar gescheiden zodat beide states een eigen unieke ervaring hebben, ook al is de bezoeker hier niet actief mee bezig.
 • Een link die nog niet onderstreept is krijgt bij een hover state juist wel een onderstreping om aan te geven dat je er op kan klikken.

Tekstlinks zijn standaard donkerblauw en onderstreept. In sommige gevallen zijn tekstlinks zwart of wit. Dit geldt bij teksten op een gekleurde achtergrond, waar blauw niet voldoende contrast biedt. De link tekst is andere kleur blauw in hover state De link tekst is onderstreept in hover state maar niet in focus state, een eventueel icon is niet onderstreept

Ankerlinks worden gebruikt om te navigeren naar specifieke content op de pagina. Ankerlinks staan boven de content waar ze naar verwijzen, komen alleen voor op contentpagina’s en worden gebruikt als opsomming. Ankerlinks zijn worden veel gebruikt als een soort inhoudsopgave van de pagina. Ankerlinks zijn blauw, onderstreept en hebben een rood bolletje als voorloopteken.

Links met een pijl als voorloopteken worden gebruikt aan het einde van een tekst. Ze verwijzen naar gerelateerde informatie over het onderwerp wat er in de voorafgaande tekst is besproken. De links zijn dik gedrukt en niet onderstreept.

Linklijst

Lijklijsten hebben een pijl als voorloopteken worden gebruikt aan het einde van een tekst. Ze verwijzen naar gerelateerde informatie over het onderwerp wat er in de voorafgaande tekst is besproken. De links zijn donkerblauw, bold en hebben een pijl (>) als voorloopteken. Dit type link wordt ook gebruikt in de linklijst en de subnavigatie.

Bij een variant van de linklijsten is de pijl zwart (#000) in plaats van donkerblauw. Deze link wordt gebruikt in de linklijsten ‘related’ die verwijzen naar gerelateerde content onderaan een contentpagina.

De top navigatie link is onderdeel van de top navigatiebalk die wordt gebruikt als hoofdnavigatie en die de gebruiker moet helpen te navigeren door de site.

De side navigatie link is onderdeel van het metromenu die wordt gebruikt om te kunnen navigeren door een onderdeel van de site.

Call-to-action button

De Call-to-action button vertelt de gebruiker een actie uit te voeren.

Top taak button

De Top taak button is onderdeel van een set aan top taken die de gebruiker helpt bij navigeren door de meest gebruikte taken van de site duidelijk aan te bieden.

Soms zijn headers een link.

De telefoonnummer link stelt gebruikers in staat vanaf de website direct met de gemeente te bellen.

Accordions geven overzicht door content achter een klik zichtbaar te maken.

Wordt ingevuld als component gebouwd wordt.

Standaard

Email

Telefoon

Als de taal een andere is dan het huidige document

Als de taal dezelfde taal is als het huidige document