Skip to main content

Wat is het Utrecht Design System

Eenvoudig herkenbare en kwalitatieve presentatielagen maken

Met het Utrecht Design system hebben we één open bron met design keuzes en code die een community onderhoudt. Dit ontzorgt door de presentatielaag van alle gekoppelde systemen toegankelijk en robuust te houden.

De dienstverlening van de Gemeente Utrecht moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Hiervoor zijn consistent ontworpen diensten, websites en (web)apps nodig. Daarom gaan we tussen organisatieonderdelen en afdelingen principes, interactiepatronen en code delen via een gezamenlijk design system.

Dit Design System draagt bij aan gebruiksvriendelijkere diensten van een betere kwaliteit en toegankelijkheid en het helpt ook dubbel werk te voorkomen.

⚠️ LET OP: Het Utrecht Design System bevindt zich momenteel nog in de pilotfase.

Hierdoor kunnen er zaken veranderen. Houdt hier dus rekening mee voor je aan de slag gaat.

We zouden het op prijs stellen als je wilt bijdragen om het Design System tot een succes te maken. Dit kan in onze gitlab of met een mailtje aan: r.olling@utrecht.nl of j.du.chatinier@utrecht.nl

Wat is een Design System

Een Design System, oftewel een ontwerpsysteem, is een verzameling afspraken tussen ontwerpers en ontwikkelaars voor het maken van digitale producten, zoals websites en apps. Het doel van deze afspraken is om de producten consistent en de gebruikerservaring zo prettig mogelijk te maken. Een Design System ‘leeft’: dankzij nieuwe inzichten en feedback van gebruikers worden de afspraken continu verbeterd.

Hoe werkt een Design System

De afspraken in het Design System worden gemaakt aan de hand van bewezen oplossingen. Ze vormen een solide basis voor de ontwerpers en ontwikkelaars: doordat zij het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden, kunnen ze snel en effectief nieuwe digitale producten bouwen. Als je als organisatie met een Design System werkt, bouw je voort op elkaars ervaringen en houd je meer tijd over voor unieke, eenmalige uitdagingen. Wel is er een betrokken, actieve community nodig om het Design System actueel en praktisch toepasbaar te houden.

Waarom een Utrecht Design System

In een Design System staan principes, handvatten, elementen, patronen en richtlijnen beschreven. Allemaal basisonderdelen waarover je goed afspraken kunt maken. Juist overheidsorganisaties hebben baat bij één duidelijke set herbruikbare basisonderdelen. Vooral voor levensgebeurtenissen, waarbij vaak contact nodig is met meerdere instanties en organisaties.

Dankzij het Utrecht Design System kan de hele gemeente samenwerken aan een begrijpelijke, gebruiksvriendelijke én toegankelijke online dienstverlening. Een dienstverlening die logisch en samenhangend is, maar niet per se uniform, want binnen de afspraken blijft er ruimte voor de eigen identiteit van overheidsorganisaties.

Omdat het Utrecht Design System gekoppeld is aan het NL Design System, blijven we aangesloten aan landelijke ontwikkelingen.

Voor (en door) iedereen

Het is belangrijk dat iedereen de online dienstverlening van de overheid kan gebruiken, ongeacht wie je bent en wat je situatie is. Dit heet inclusie: iedereen moet kunnen meedoen. Daarom testen we de afspraken in het Design System met een heel diverse gebruikersgroep, waaronder mensen met beperkingen. Zo nemen de kwaliteit, bruikbaarheid en toegankelijkheid toe en kunnen we iedereen in Nederland met onze digitale producten steeds beter van dienst zijn.

Doe je voordeel met de documentatie

Het lijkt ons nuttig als andere overheidsorganisaties gebruik kunnen maken van de documentatie en daarmee hun design systems beter maken voor de inwoners van Nederland. Daarom is alle documentatie (richtlijnen, inzichten van onderzoek, design beslissingen, etc.) die wij schrijven in ons Design System beschikbaar onder de CC0 1.0 Universeel licentie, en geven daarmee iedereen toestemming deze documentatie te delen en te hergebruiken.