Skip to main content

Onderzoek parkeer icoon

tl;dr: Het parkeer icoon dat niet gevuld is werd door de respondenten als de meest duidelijke ervaren.

Doel van het onderzoek

Er achter komen of één van de parkeer iconen significant duidelijker is dan de andere

Datum onderzoek

Het onderzoek is gestart op 7 april 2022 en geindigd op 12 april 2022.

Opzet

Van de de 17 mensen die gevraagd zijn, hebebn er 14 geantwoord op onze vraag over het parkeer icoon. We hebben de volgende vraag gesteld:

"Welke van deze twee knoppen vindt jij het beste passen bij informatie over parkeren?”

de twee parkeer iconen

Resultaten

  • 2 van de 14 mensen vonden Knop A het beste passen.
  • 12 van de 14 mensen vonden knop B het beste passen.
  • Alle respondenten gaven de gevraagde toelichting op hun keuze.

Belangrijkste inzichten

De belangrijkste inzichten zijn:

Voorkeur voor de het icoon zonder fill

12 van de 24 mensen vonden knop B het beste passen bij informatie over parkeren.

Bij knop B lijkt het icoon het meeste op een parkeerbord

50% van de respondenten geven aan dat ze voor knop B hebben gekozen omdat dat het meeste lijkt op een parkeerbord. Voor de gemeente Utrecht met onze achtergrondkleur is dat heel logisch.

Het icoon bij knop B komt rustiger en duidelijker over

26% van de respondenten geeft aan dat ze knop B rustiger en duidelijker vinden.

Iconen in context

Beide personen die voor knop A kiezen nemen in hun gedachtengang de andere iconen bij de andere toptaken mee, ze zien het als een set.

Wie hebben het onderzocht

Wat is er mee gedaan?

  • We geven dit onderzoek (en de iconen 😊) door aan OpenGemeenten, zodat zij dit de iconenset die ze aanbieden kunnen verbeteren.
  • We nemen dit icoon mee in de verbetering van alle iconen bij de gemeente Utrecht. Dit wordt dan zichtbaar in de toptaken van utrecht.nl.