Skip to main content

Onderzoek bevrijdingsdag, koningsdag en melding/klacht doorgeven iconen

tl;dr: Er is een duidelijke voorkeur per onderwerp te vinden.

Doel van het onderzoek

Er achter komen of bij de volgende onderwerpen één van de getoonde iconen significant duidelijker is dan de andere:

 • Informatie over bevrijdingsdag
 • Informatie over Koningsdag
 • Doorgeven van een melding of klacht over openbare ruimtes

Datum onderzoek

Het onderzoek is gestart op 14 april 2022 en geindigd op 3 mei 2022.

Opzet en resultaten

Van de de 37 mensen die gevraagd zijn, hebben er 27 geantwoord op onze vraag over de verschillende iconen per onderwerp. We hebben gevraagd welke knoppen het beste passen bij het onderwerp, en we hebben gevraagd of de respondent dit wilde toelichten.

Bevrijdingsdag

"Hieronder staan drie (fictieve) knoppen. Vindt jij knop A, knop B of knop C het beste passen bij informatie over bevrijdingsdag?”

de drie bevrijdingsdag iconen

Resultaten Bevrijdingsdag

 • Knop A: 67%
 • Knop B: 29%
 • Knop C: 4%

Koningsdag

"Hieronder staan drie (fictieve) knoppen. Vindt jij knop A, knop B of knop C het beste passen bij informatie over Koningsdag?”

de drie Koningsdag iconen

Resultaten Koningsdag

 • Knop A: 22%
 • Knop B: 70%
 • Knop C: 8%

Klacht/melding openbare ruimte

"Hieronder staan drie (fictieve) knoppen. Vindt jij knop A, knop B of knop C het beste passen bij het doorgeven van een melding of klacht over openbare ruimtes?”

de drie klacht/melding iconen

Resultaten Melding/Klacht openbare ruimte doorgeven

 • Knop A: 19%
 • Knop B: 78%
 • Knop C: 3%

Belangrijkste inzichten

De belangrijkste inzichten zijn:

Voorkeur

Er is bij alle vragen een duidelijke voorkeur te zien voor een icoon, zie de percentages bij de resultaten boven.

Bevrijdingsdag: associatie van vrede met duif

In de opmerkingen geven veel (10) van respondenten aan dat ze duif met vrede associeren, als tussenstaap naar vrijheid, of andersom.

Koningsdag: duidelijke kroon

In de opmerkingen geven veel (9) van de respondenten aan de ze de kroon bij knop B het duidelijkst een kroon vinden.

Klacht/Melding: representatie

In de opmerkingen wordt door een aantal (4) van de respondenten aangegeven dat representatie van verschillende doelgroepen (geslacht, huidskleur) belangrijk is.

Klacht/Melding: haar valt weg

In de opmerkingen wordt door een aantal (6) van de respondenten aangegeven dat bij knop B het hoofd duidelijk is en dat bij de andere knoppen het haar wegvalt.

Wie hebben het onderzocht

Wat is er mee gedaan?

 • We geven dit onderzoek (en de iconen 😊) door aan OpenGemeenten, zodat zij dit de iconenset die ze aanbieden kunnen verbeteren.
 • We nemen dit icoon mee in de verbetering van alle iconen bij de gemeente Utrecht, waar deze relevant zijn. Dit wordt dan zichtbaar in de toptaken van utrecht.nl.